Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 12 : 64
Năm 2022 : 5.946
Ngày ban hành:
21/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường MNQK giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến 2025

Ngày ban hành:
06/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG KHÊ

GIAI ĐOẠN 2018 – 2020

Ngày ban hành:
06/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook